Ple municipal de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 28 de juliol, a les 18.30 h 

Dimarts, 26 de juliol de 2022 a les 00:00

La sessió del Ple municipal, presencial, es podrà seguir en directe i per streaming a Televisió de Cardedeu.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió nº 7/2022 corresponent al Ple ordinari del dia 30/06/2022.
2. Aprovació de l’acta de la sessió nº 8/2022 corresponent al Ple extraordinari del dia 12/07/2022.

Proposta dictaminada a la Comissió Especial de Comptes, del dia 22/06/2022:
3. Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2021   

Propostes d’acords dictaminades a la Comissió informativa, del dia 21/07/2022:
4. Aprovació del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Cardedeu   
5. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança general municipal de circulació de vehicles de Cardedeu   
6. Modificació de plantilla de personal 2022 (juliol 2022)   
7. Modificació relació llocs de treball 2022 (juliol 2022)   
8. Aprovació provisional de la modificació del Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic de Cardedeu (PECPAUC), referent a la modificació de la fitxa del bé E-72, Molí Diumer   

Proposta d’acords NO dictaminada a la Comissió Informativa:
9. Aprovació definitiva de l’establiment dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS)   

II. MOCIONS (dictaminades a la Comissió informativa):
10. Moció per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació, que presenten els grups municipals d' "Esquerra Republicana Catalunya" i de la "Candidatura d’Unitat Popular", amb l'adhesió del grup municipal de "Junts".   
11. Moció que reclama una solució definitiva per a l'Escola d'educació especial Can Vila, que presenta el grup municipal socialista.   

III. PART DE CONTROL:
12. Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 2022/820, de 14 de juliol, d'aprovació d'inici del servei de recollida de residus municipals porta a porta, en el marc de l'expedient de modificació en la prestació del servei de recollida de residus municipals per motiu d'urgència.   
13. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 25 a 28/2022.   
14. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia núm. 2022/702 al 2022/848   

15. Informacions diverses.
16. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 26.07.2022 | 13:49

Documents

pdf 3. Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2021
172,13KB
pdf 4. Aprovació del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Cardedeu
1,2MB
pdf 5. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança general municipal de circulació de vehicles de Cardedeu
953,95KB
pdf 6. Modificació de plantilla de personal 2022 (juliol 2022)
195,99KB
pdf 7. Modificació relació llocs de treball 2022 (juliol 2022)
224,99KB
pdf 8. Aprovació provisional modificació Pla especial i catàleg patrimoni arquitectònic i urbanístic (PECPAUC), referent a la modificació fitxa del bé E-72, Molí Diumer
107,05KB
pdf 9. Aprovació definitiva de l’establiment dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS)
495,81KB
pdf 10. Moció aprovació manifest acord social per l'amnistia i l'autodeterminació, que presenten els grups Esquerra Republicana Catalunya i Candidatura d’Unitat Popular, amb adhesió de Junts
87,83KB
pdf 11. Moció que reclama una solució definitiva per a l'Escola d'educació especial Can Vila, que presenta el grup municipal socialista.
79,44KB
pdf 12. Ratificació decret Alcaldia núm. 2022/820, aprovació d'inici del servei recollida de residus municipals porta a porta, en el marc expedient modificació prestació servei recollida residus municipals per motiu d'urgència
152,08KB
pdf 13. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 25 a 28/2022
102,19KB
pdf 14. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia núm. 2022/702 al 2022/848
183,63KB