Parc públic d'habitatge municipal

L’Ajuntament de Cardedeu ha creat un parc públic d’habitatge municipal i actualment consta de 10 habitatges. Quatre dels habitatges són propietat de l’Ajuntament i han estat rehabilitats i sis són de compra a través de la Llei del dret a tanteig i retracte que permet a l’administració adquirir un habitatge a preu per sota del mercat.

Aquests habitatges es destinen a persones i/o famílies del municipi en situació d’emergència econòmica i social i amb resolució favorable de la Mesa d’emergències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Enllaç:

  • DECRET LLEI 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.
Darrera actualització: 19.01.2023 | 13:42
Darrera actualització: 19.01.2023 | 13:42