Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge

Les prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge són ajuts per fer front al pagament de deutes puntuals de la quota de lloguer o hipoteca, amb la finalitat de mantenir a la persona i la seva unitat de convivència en el seu domicili habitual.

També poden sol·licitar una prestació econòmica d’especial urgència aquelles persones que han perdut el seu habitatge a causa d'un desnonament, d'una dació en pagament o un procés similar i que necessiten ajuda per al pagament de la fiança i les rendes de lloguer d'un nou habitatge.

La convocatòria està oberta tot l’any.

Per sol·licitar els tres tipus de prestacions es requereix d’un informe social que ha d’emetre els Serveis Socials corresponents.

Enllaços:

  • RESOLUCIÓ TES/1969/2019, de 12 de juliol, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les.
  • Informació Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Darrera actualització: 21.01.2021 | 11:28
Darrera actualització: 21.01.2021 | 11:28