Habitatge de protecció oficial

Per accedir a un habitatge de protecció oficial cal inscriure’s prèviament al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial.

Es poden inscriure en aquest Registre les persones individuals o els/les representants de les unitats de convivència formades per grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili o es comprometin  a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre ells.

La sol·licitud d'inscripció en el registre es pot fer per internet o presencialment:

  • Per internet: una vegada completada la sol·licitud, s'ha d'imprimir, signar i presentar a l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Vallès Oriental de forma presencial amb cita prèvia.
  • Presencialment: s'ha de demanar cita prèvia a l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 

Oficina Comarcal del Vallès Oriental. C/ Miquel Ricomà, 46 de Granollers. Telèfon: 938600700 - 938600708 - 667 99 21 35 (informació general i cita prèvia)

 

Una vegada feta la inscripció, poden participar en els processos d'adjudicació aquelles persones sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrites abans de l'inici del procediment d'adjudicació de l’habitatge en qüestió.

La inscripció en el Registre té una vigència d’un any.

 

Enllaços:

Darrera actualització: 21.01.2021 | 11:36
Darrera actualització: 21.01.2021 | 11:36