Inscripció al Registre Sanitari d'Activitats Alimentàries de Cardedeu

Tots els operadors alimentaris (sedentaris o ambulants) amb raó social a Cardedeu que elaborin, venguin i/o subministrin els seus productes majoritàriament dins el municipi han d’estar inscrits al Registre Sanitari d’Activitats Alimentàries de Cardedeu.

Quan s’inicia una activitat o es dona un canvi de titularitat, cal presentar una Declaració responsable de salut alimentària.

En el cas d’operadors alimentaris que vulguin participar en fires i mercats no permanents (ambulants), cal presentar una declaració responsable de salut alimentària per a la venda de productes alimentaris en establiments no permanents (fires i mercats ambulants). 

Darrera actualització: 30.08.2023 | 11:29
Darrera actualització: 30.08.2023 | 11:29