Control sanitari de la xarxa d'aigua potable

L’aigua


L’aigua és un bé natural indispensable per la vida. La necessitem per a la nostra supervivència com a éssers humans. L’Accés a l’aigua en bones condicions millora la salut i la qualitat de la població i és un recurs clau per al desenvolupament econòmic i social.

Alhora, és un recurs escàs i n’hem de fer un ús responsable. També pot tenir un paper important en la transmissió d’algunes malalties, motiu pel qual n’hem de garantir la qualitat.

L’aigua de consum humà es defineix com aquella aigua, bé en estat original, bé després del seu tractament, utilitzada per beure, cuinar, preparar aliments, higiene personal i altres usos domèstics. També la que s’utilitza en la indústria alimentària per a la fabricació, el tractament, la conservació o la comercialització de substàncies o productes destinats al consum humà, com en la neteja de superfícies, objectes i materials que puguin estar en contacte amb els aliments. Finalment també s’inclou en la definició l’aigua de consum humà proveïda com a part d’una activitat comercial o pública, amb independència del volum mitjà diari que se’n subministri.

D’acord amb les competències municipals que estableix la normativa vigent, l’Ajuntament de Cardedeu realitza anualment la recollida i l'anàlisi de mostres d’aigua en punts finals de consum (aixeta del consumidor).

Darrera actualització: 10.04.2024 | 10:48
Darrera actualització: 10.04.2024 | 10:48