El Pla Local de Salut

El Pla Local de Salut és el document marc de referència per a les polítiques públiques municipals per desenvolupar entre el 2019 i el 2023, amb l’objectiu final de millorar la salut i la qualitat de vida de la població del municipi.

La implementació del Pla Local de Salut representa l’impuls d’una política transversal i estratègica a nivell de municipi.

S’estructura en quatre eixos de treball transversals que emanen de la diagnosi plantejada en la fase d’elaboració del pla i s’impulsa des de la regidoria de salut i el  grup motor format per professionals vinculats a serveis i institucions interessades en l’atenció i promoció de la salut i el benestar de les persones.

Darrera actualització: 30.08.2023 | 11:52
Darrera actualització: 30.08.2023 | 11:52