Estudis i indicadors de salut

En aquest apartat podeu consultar l’informe d’indicadors de salut local de Cardedeu, que ens ajudarà a conèixer les diferents causes de de morbimortalitat (cardiovasculars, càncer, malalties pulmonars, diabetis, accidents, salut mental, processos infecciosos, etc.) i els resultats de l’enquesta d’hàbits relacionats amb la salut realitzada a l’alumnat de 4art d’ESO, que ens ajudarà a conèixer els estils de vida que està adoptant la població.

Aquesta informació ha de servir de base per a l’elaboració del Pla Local de Salut de Cardedeu. El Pla Local de Salut ha de recollir la planificació i la coordinació de les actuacions que es faran en matèria de salut pública (prevenció, promoció i protecció) en l’àmbit del municipi de Cardedeu. Aquest Pla és necessari ja que gairebé el 50% de les raons per les quals emmalaltim i morim no depenen dels serveis sanitaris, sinó del conjunt de factors personals, socials, polítics i ambientals que determinen l’estat de salut dels individus i de les poblacions; és el que s’anomenen factors determinants de la salut i es classifiquen en quatre grans grups:

  • Biologia humana (càrrega genètica, resistència a la malaltia, edat, sexe)
  • Medi ambient (contaminació física, química, biològica, entorn sociocultural i urbà)
  • Estils de vida i conductes de salut (abús de substàncies, sedentarisme, nutrició, estrès, violència, activitats de risc)
  • Sistema d’assistència sanitària (tipus de serveis sanitaris, equitat u utilització que se’n fa, accessibilitat)

Cardedeu, amb un perfil de problemes de salut pública similar a la dels països desenvolupats, presenta indicadors poc favorables en relació amb els estils de vida, i per això és necessari invertir aquesta tendència. Per això és un objectiu del govern local incorporar la perspectiva de salut en la gestió del municipi, fent-ho de manera estratègica, amb una implicació multidisciplinària i intersectorial –incloent-hi el sector privat i el teixit associatiu- i sistematitzant els recursos i les accions a través d’un pla local de salut.

Darrera actualització: 31.08.2023 | 08:31
Darrera actualització: 31.08.2023 | 08:31