Cardedeu rep els resultats de l'enquesta d'hàbits de salut de l'alumnat de 2n i 4t d'ESO

Dijous, 21 de desembre de 2023

Fer enquestes a 2n ha permès copsar, amb dades, com canvia la situació en el trànsit de 2n a 4t d’ESO. En la jornada tècnica de presentació s’ha pres el compromís de treballar la promoció de la salut transversalment i amb visió comunitària als centres escolars de Cardedeu.

Cardedeu ha rebut els resultats de l’enquesta d’hàbits relacionats amb la salut que es va fer el curs passat entre l’alumnat de 2n i 4t d’ESO. Com a novetat i com a municipi pilot, l’enquesta s’ha fet també a 2n per poder analitzar millor al llarg del temps els canvis en comportaments i hàbits relacionats amb la salut en adolescents i joves. 

La presentació dels resultats del qüestionari, elaborat per servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb el Servei d’Avaluació i Planificació, s’ha fet en una jornada tècnica de la qual n’ha sortit el compromís de treballar, transversalment i amb una visió clarament comunitària, l’estratègia de promoció de la salut als centres educatius de Cardedeu. Hi ha participat el regidor de Salut, Ignasi Planas, tècnics municipals, professionals sanitaris de la comissió comunitària de l’atenció primària i representants de les direccions dels tres instituts de Cardedeu.

En les enquestes, les noies i els nois declaren, en un alt percentatge, la pràctica regular i freqüent d’esport o activitat física, i tenen una bona opinió sobre l’entorn i la qualitat acústica com a factors ambientals salutogènics del municipi. En la línia del que s’ha anat veient en totes les onades (quatre enquestes a 4t d’ESO des de l’any 2015), cal buscar estratègies promotores de salut per potenciar hàbits importants com el descans recomanat de 8 hores diàries, la importància de l’àpat de l’esmorzar i les estratègies personals per gaudir d’un estat de benestar emocional que contribueixi a afrontar els reptes de la vida quotidiana. Els eixos de desigualtat socioeconòmics, així com el biaix de gènere es veuen reflectits en molts dels indicadors, reafirmant la importància de seguir treballant amb l’estratègia de “salut a totes les polítiques”.

Algunes de les dades:

  • El percentatge de nois i noies que tenen una percepció negativa del seu estat anímic passa de 2n a 4t d’ESO del 12,3 al 33,3% en el cas dels nois, i del 38,4 al 41,1% en el cas de les noies.
  • Les dades facilitades pels nois/es reflexa un sobrepès del 15% a 4t ESO. Aquest percentatge és del 8,15% a 2n. Tanmateix, especialment les noies i en totes les franges d’edats, refereixen més insatisfacció amb el propi cos.
  • Entre les activitats preferides per fer el cap de setmana, els nois i noies destaquen “jugar a vídeojocs”, “fer esport”, “escoltar música”, “mirar la TV” i “estar a casa”.
  • A 2n d’ESO, un 67,7% dels nois i noies diuen dormir 8 hores o més diàries. Aquest percentatge baixa fins al 39,8% a 4t d’ESO. En ambdues franges d’edat les noies dormen menys hores que els nois.
  • A 4t d’ESO, el 12,7% dels nois i el 18,8% de les noies han declarat haver tingut relacions sexuals amb penetració. La majoria ha utilitzat mètodes anticonceptius i mètodes barrera. 
  • D’acord amb les respostes recollides, els nois i noies aprenen sobre sexualitat a través de les amistats i a l’institut.
  • El 84,3% dels nois i el 46,4% de les noies han vist pornografia als 16 anys, i d’entre aquests, un 20% aproximadament en va veure per primera vegada amb 10 o menys anys. El principal motiu dels que refereixen consumir-ne, respon a obtenir desig sexual en el cas dels nois i per curiositat en el cas de les noies.
  • Quant a relacions amb els companys, manifesten haver patit maltractament psicològic a l’institut al voltant del 30% a 4t d’ESO.
  • Un 27,7% de les noies de 4t ha patit assetjament sexual al carrer.

L’adolescència és l’etapa clau d’experimentació i consolidació d’aptituds, i el grup d'adolescents de 4t d'ESO (14 a 17 anys) poden ser considerats com “agents sentinella” a l'hora d'estudiar les conductes relacionades amb la salut, ja que algunes d’aquestes poden consolidar-se i mantenir-se fins a l’edat adulta i inclòs per a tota la vida.

Darrera actualització: 21.12.2023 | 08:57