Permís de viatge a l'estranger per a menors

Declaració de permís de viatge a l’estranger per a menors

Per a què serveix?

És una declaració de permís per viatjar a l'estranger a una persona menor d'edat. 

El pare, la mare o el tutor legal és qui autoritza la persona menor i qui ha d’emplenar la declaració de permís de viatge. Aquesta ha d’estar segellada i signada per un agent de policia per tenir validesa.

Els requisits per viatjar a l'estranger són:

  • La persona menor ha de disposar d'un document vàlid que l'identifiqui; és a dir, el DNI o bé el passaport. Sense cap d'aquests documents no podrà sortir d'Espanya. 
  • Per a països que formen part de l'espai Schengen, cal el DNI o el passaport en vigor i la declaració expressa de permís de viatge dels progenitors, dels tutors o de qui exerceixi legalment la pàtria potestat.
  • Per a països que no formen part de l'espai Schengen, cal el passaport en vigor, la declaració expressa de permís de viatge dels progenitors, dels tutors o de qui exerceixi legalment la pàtria potestat i en el cas que el país de destinació ho sol·liciti, un visat. Cal informar-se sobre els requisits d'entrada, estada i residència a l'ambaixada o consolat del país de destí. 

Qui ho pot demanar?

Pares, mares o tutors legals de persones menors amb nacionalitat espanyola resideixin a Espanya. 

Quin cost té?

Gratuït per a les persones empadronades a Cardedeu i 4,05 euros per a persones que no ho estan, tal com s'especifica a l'ordenança fiscal número 13.

On es pot fer?

A la comissaria de la Policia Local de Cardedeu o bé a les comissaries dels Mossos d’Esquadra.

Quins documents calen per a fer la Declaració?

  • DNI / NIE / Passaport dels progenitors o tutors (original + fotocòpia).
  • DNI / Passaport de les persones menors d'edat (original + fotocòpia).
  • Llibre de família o certificat equivalent del registre civil, o certificat de naixement de la persona menor, o nomenament com a tutor/a de la persona menor (original + fotocòpia).

Quan triga el tràmit?

Si es porta el formulari del web municipal descarregat i emplenat, només caldrà repassar les dades per a poder-lo validar i ser signar per l’agent.

Si no es porta emplenat, cal més estona.

Enllaç per a la descàrrega del formulari

Darrera actualització: 3.04.2024 | 09:12
Darrera actualització: 3.04.2024 | 09:12