Tractaments fitosanitaris i herbicides

El servei de manteniment dels espais verds del municipi fa tractaments periòdics, dels quals s'informa a la població.

Sol·licitud de comunicació d'avisos fitosanitaris

Si voleu rebre un avís quan hi hagi tractaments fitosanitaris i tractaments herbicides, si us plau ompliu aquest formulari.

Adreça de correu electrònic (còpia) S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L'Ajuntament de Cardedeu incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. L'Ajuntament de Cardedeu no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l'adreça postal o a la de correu electrònic de l'Ajuntament.

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 13.04.2018 | 13:12
Darrera actualització: 13.04.2018 | 13:12