Qualitat de l'aire a Cardedeu

La Diputació de Barcelona ha fet un estudi de la qualitat de l’aire amb una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica instal·lada al carrer Manuel Raspall, entre Enric Granados i Mestre Falla, davant de l’Escola Les Aigües, entre el 10 de gener i l’11 de març de 2020.

En concret, la unitat va calcular els nivells de concentració d’òxids de nitrogen, partícules PM10, ozó i benzo(a)pirè, per observar-ne la seva evolució al llarg de dos mesos. L’estudi complet es pot consultar aquí al costat.

___________________________________________________________________________________________

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha dut a terme al 2014 dues campanyes de mesuraments al municipi de Cardedeu entre el 6/11/2104 i el 15/12/2014 al carrer Manuel Raspall i entre el 15/12/2014 i el 16/02/2014 al carrer Sabadell, per tal d'avaluar la qualitat de l'aire en relació a la possible afectació de les emissions originades per calefaccions i estufes de llenya.

Els resultats mostren que s'han complert els objectius de qualitat de l'aire per a tots els contaminants mesurats. A la dreta d'aquestes línies podeu consultar l'informe complet.

Darrera actualització: 27.11.2020 | 12:59
Darrera actualització: 27.11.2020 | 12:59