Protocol per a l'abordatge de la violència de gènere

Què és?

El Protocol per a l’Abordatge de la Violència de Gènere proporciona el marc per a una intervenció coordinada contra les violències masclistes a partir de quatre eixos d’actuació - prevenció, detecció, atenció i recuperació- ordenant les intervencions que han de dur a terme els diferents organismes i agents implicats, establint les actuacions que han de portar a terme.

Quins són els seus objectius?

  • Disposar d’un circuit d’atenció compartit i consensuat per oferir una assistència coordinada, integral, àgil i que optimitzi els recursos del territori per atendre les dones i els seus fills/es.
  • Definir quins serveis, la manera d’intervenir i els mecanismes de coordinació i cooperació entre ells que permetin una actuació i una transmissió d’informació continuada i fluida entre els organismes implicats.
  • Capacitar i donar les eines a les persones que formen part d’aquest circuit perquè tinguin la formació adient per treballar amb aquest col·lectiu.
  • Impulsar un marc d’actuació integral que permeti abordar i pal·liar l’abast del fenomen de la violència de gènere en l’àmbit local i comunitari.
  • Elaborar mecanismes de revisió i seguiment del Protocol de violència de gènere de Cardedeu per garantir-ne l’eficàcia.

Si et trobes en una situació de violència:

Serveis Socials
Tel. 93 844 41 40 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h 
c. Dolors Granés, 2 
serveisocials@cardedeu.cat

SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les dones)
Tel. 93 844 41 40 
Dilluns de 9 a 17h 
c. Dolors Granés, 2
serveisocials@cardedeu.cat 

Policia Local
Tel. 93 844 41 41 - 93 871 23 82
av. d’Àngel Guimerà, 126 
policial@cardedeu.cat 

Mossos-GAV (Grup d’Atenció a la Víctima)
Tel. 93 860 85 00
c. de l’Olivar, 6. Granollers
itpg7304@gencat.cat 

Centre Atenció Primària (CAP Can Borràs) 
Tel. 93 871 37 90 (de 8 a 21 h) i 061 (de 21 a 8 h)
c. Balmes, 51 
cardedeu.mn.ics@gencat.cat 

Darrera actualització: 28.03.2018 | 13:54
Darrera actualització: 28.03.2018 | 13:54