Sorteig de places pels Casals d'estiu

Dimecres, 18 de maig de 2022 a les 13:15

En el sorteig efectuat aquest migdia a la Sala de les Columnes de l'Ajuntament de Cardedeu han sortit els números següents.

 • Casalet  (P3, P4 i P5):  2022- 6582  (places disponibles 90)

 • Un estiu d'aventura (1r, 2n i 3r):  2022-5077 (places disponibles 130)

 • L'Esport ens mou (4t, 5è i 6è): 2022-5546 (places disponibles 130)

 • + Esports (1r, 2n i 3r d'ESO): 2022-5214 (places disponibles 90)

Recordem que en cas que algun germà/na tingui una plaça assignada, la resta de germans germanes automàticament tindran plaça, en cas d'haver formalitzat la sol·licitud.

Queden exclosos del sorteig aquells infants que tinguin diversitat funcional reconeguda.

Període de reclamacions 19 de maig

Publicació de la llista definitiva: 20 de maig

Com funciona el sorteig?

El funcionament per a la realització del sorteig serà el següent:

 • L’ordre de sol·licitud NO influeix per obtenir la plaça.

 • En realitzar la sol·licitud obtindreu un número de referència (número de registre d’entrada ).

 • El dia del sorteig es posaran tants números com sol·licituds formalitzades hi hagin hagut dins el termini establert.

 • Una mà innocent d’entre el públic traurà un número i a partir d’aquest i en ordre ascendent es començaran a assignar les places.

 • Els infants que no hagin obtingut plaça quedaran en llista d’espera seguint l’ordre del sorteig.

Quedaran exclosos del sorteig :

 1. Germans/es

En cas que algun germà/na tingui una plaça assignada, la resta de germans/es automàticament tindran plaça, en cas d’haver formalitzat la sol·licitud.

 1. Infants amb necessitats especials

Aquells infants que tinguin diversitat funcional reconeguda.

Darrera actualització: 19.05.2022 | 10:04