Escola Can Manent

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Som una escola pública de creació recent, cinquena a Cardedeu. Vam començar el curs 2007-08 amb infants de tres a cinc anys per anar creixent amb ells, curs per curs, fins a arribar a ser una escola sencera d’Educació Infantil i Primària: dels 3 als 12anys. Vam estar quatre cursos en mòduls provisionals a la zona del Pavelló. Ara ja pdoem gaudir d'un edifici definitiu prop de la granja de Can Manent, que dóna nom a l'escola. El curs 2015-16 vam completar els dos nivells de cada curs des de P-3 fins a 6è.

PROJECTE EDUCATIU
Amb la definició d’escola catalana, arrelada al poble i amb la participació de tota la comunitat educativa: mestres, famílies i alumnes, l’escola va establint vincle amb l’entorn urbà, rural i natural de Cardedeu, a partir de la seva descoberta i coneixement. Identificada amb la cultura pròpia de Catalunya i transmissora de valors de convivència i de respecte per totes les cultures, es compromet en l’educació com a eina d’emancipació personal i de millora de la societat. 

La llengua catalana, com a llengua pròpia de l’escola, és la vehicular i d’aprenentatge. El centre en potencia l’ús comunicatiu i funcional, alhora que vetlla pel coneixement i domini de totes les llengües curriculars.

Hem encetat una proposta educativa que té en compte els processos d’aprenentatge dels alumnes i la seva dimensió personal, per ajudar-los a créixer tant en coneixements com en actituds i valors. Sustentem el projecte en els principis d’atenció a l’infant per conèixer-lo i potenciar les seves possibilitats, i en l’aprenentatge a través de l’acció, l’experiència i la relació amb el medi. Hem anat concretant aquesta concepció d’escola activa a l’Educació Infantil, comunitat de Petits, l’hem continuat a primer, segon i tercer de Primària, comunitat de Mitjans, finalment també a 5è i 6è que conformen la comunitat de Grans. Per això, el debat pedagògic, la formació de claustre i la comunicació amb els moviments de renovació pedagògica, són per a nosaltres una eina fonamental de recerca i de consolidació de la línia de l’escola.

COM ENTENEM L’ESCOLA “Si busques resultats diferents …no facis sempre el mateix” (Einstein)
El nostre projecte s’articula a partir d’una determinada visió d’escola que passa per definir com entenem l’educació. Valorem l’acte d’educar com un procés de creixement personal i col·lectiu que té dues parts indissolublement unides:
– L’adquisició dels coneixements i les competències bàsiques que permetran als nostres alumnes poder-se incorporar a un món complex, canviant i incert;
– La formació en valors compartits col·lectivament, per formar part de la categoria de ciutadans.

ELS ENTORNS D’APRENENTATGE DEL FUTUR
El treball “The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice” promoguda per la OCDE, revisa i identifica mitjançant una recerca molt àmplia sobre l’aprenentatge, quines són les orientacions clau per a la pràctica educativa i les resumeix com un conjunt de “principis” per orientar el disseny d’entorns d’aprenentatge pel segle XXI:
– L’alumnat  és el centre de l’aprenentatge
– L’aprenentatge és de naturalesa social
– Les emocions són part integral de l’aprenentatge
– L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals
– L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge
– L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge
– Aprendre és construir connexions horitzontals

Arquitecte Gaudí, 25 - 08440 Cardedeu - Barcelona
Telèfon: 93 871 37 57
Adreça electrònica: ceipcanmanent@xtec.cat
Lloc web: www.canmanent.cat/
Horari:  
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 01.03.2019 | 09:55