Subvencions per a la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant

Dimecres, 31 de maig de 2023

La convocatòria ja és oberta i el termini per presentar sol·licituds a l'Agència Catalana de Residus és fins al 24 de juliol

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert una convocatòria d’ajuts per retirar amiant d’edificis on se n’hagi localitzat i gestionar correctament aquest residu.

S’adreça tant als propietaris privats d’un immoble, com a les comunitats de veïns i als ens públics. El termini per a optar a aquests ajuts és fins al 24 de juliol.

S’estableixen 2 línies d’ajuts:

  1. Annex 1: Retirada d’amiant, destinats als propietaris de béns immobles. El topall màxim subvencionable correspon a un import de 30.000 euros.

No es consideren despeses subvencionables els materials d’obra i de construcció emprats per substituir la funció que realitzava l’amiant retirat ni qualsevol element auxiliar necessari per executar-ne la substitució.

Sol·licitud convocatòria de subvencions Annex 1

  1. Annex 2: Retirada d’amiant i instal·lació d’autoconsum fotovoltaic per a propietaris de béns immobles on es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica.

Sol·licitud convocatòria de subvencions Annex 2

Per tal de sol·licitar la subvenció cal disposar del pressupost de la retirada de residus, que l’ha de realitzar una empresa inscrita al registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA)

Més informació

Darrera actualització: 31.05.2023 | 13:43