Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions a les COOPERATIVES D’HABITATGE EN RÈGIM DE CESSIÓ D’ÚS - any 2022

Inici presentació sol·licituds: pendent de publicacó al BOPB. El termini de presentacions finalitza el 15 de juny de 2022, inclòs.

Darrera actualització: 13.05.2022 | 11:50