Fons Next Generation

Els Fons Next Generation EU (NGEU) són un instrument creat per les institucions de la Unió Europea, en el marc del Pla de recuperació per a Europa, amb l'objectiu transformar els reptes derivats de la pandèmia de la COVID19 en una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital destinant 750.000 milions d'euros a finançar projectes transformadors.

El Pla Next Generation EU (NGEU) està format per dos instruments financers: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i el REACT-EU, que són complementaris a la resta de recursos previstos en el pressupost de la Unió Europea i que van destinats a tots els estats membres. En el cas d'Espanya, el Consell de la UE va aprovar el 13 de juliol de 2021 el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), a partir del qual s'estan posant en marxa diverses convocatòries de subvencions per poder complir els objectius marcats pels Fons Next Generation.

L'Ajuntament de Cardedeu treballa per detectar aquelles oportunitats que puguin afavorir el desenvolupament de projectes transformadors a la nostra vila, i està participant en diverses convocatòries dels Next Generation amb la voluntat d'aconseguir els recursos financers que permetin portar-los a terme.

PROJECTES NEXT GENERATION A CARDEDEU

Actuació: FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS - Projecte de recollida PORTA A PORTA de residus domèstics i comercials 

  • Ens Atorgant: Agència de Residus de Catalunya
  • Component: Component 12 “Política industrial España 2030, subcomponent “Pla de suport a la implementació de l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular (EEEC) i a la normativa de residus”
  • Import atorgat: 289.803,00 €

Actuació: Compra de llibres 50% català 50% castellà amb càrrec als Fons Next Generation UE

  • Ens Atorgant: Departament de Cultura de la Generalitat
  • Component: Component 24 “Revaloració de la indústria cultural”
  • Import atorgat: 1.700,00 €
Darrera actualització: 01.12.2022 | 15:17
Darrera actualització: 01.12.2022 | 15:17