Recollida d'escombraries

L'Ajuntament fa el servei de recollida d'escombraries de les fraccions:

Recollida de fracció rebuig

Cal dipositar les bosses d'escombraries els dimarts, dijous, divendres, dissabtes i diumenges, a partir de les 19 h (la recollida es fa la matinada següent).

Recollida de fracció orgànica

Cal dipositar les bosses d'escombraries els dilluns, dimecres i divendres, abans de les 20 h.
És important dipositar les bosses dins els contenidors i, sobretot, tancar la tapa. (L' Ajuntament disposa de contenidors domèstics, més avall en trobareu la informació).

Recollida de fracció vidre, envasos, paper i cartró

Cal dipositar les bosses als contenidors adequats.

Recollida de paper i cartró comercial

Servei gratuït de recollida de paper i cartró adreçat a les activitats comercials (no per a particulars). La recollida és els dijous a partir de les 13 h, i els usuaris del servei han de deixar el cartró a fora de l'establiment, una mica abans de la recollida. Les caixes han d'estar ben plegades per tal de reduir el volum, i ubicar-les de tal manera que no impedeixin el pas dels vianants. Per donar-se d'alta del servei cal posar-se en contacte amb els Serveis Territorials de l'Ajuntament (93 844 41 46, carrer Dr. Ferran, 1). Un cop aprovada la sol·licitud, s'informa l'empresa que gestiona el servei per tal d'incloure-ho al recorregut i, posteriorment, es dona d'alta el nou servei.

Recollida restes de poda

L’ajuntament ofereix dues vies per a la gestió dels residus procedents de poda de jardineria:

Com funciona la recollida de fracció vegetal?

  • Demana el teu sac reutilitzable a l’OAC (cal demanar hora per venir a recollir-lo)

  • Truca per concertar el servei de recollida: 93 870 87 53 (Savosa), de dilluns a divendres, de 8 a 14 h

  • Deixa el sac davant de casa, en un lloc on no generi molèsties, el dia i hora acordat amb l’empresa de recollida

  • Un cop buida, us deixaran la saca dins el mateix habitatge

Què és la fracció vegetal?

Són els residus orgànics d'origen vegetal que es poden degradar biològicament. Hi ha dos tipus de fracció vegetal:

● Fracció vegetal llenyosa: poda d'arbres i arbustos (requereix trituració prèvia per ser reutilitzada)

● Fracció vegetal no llenyosa: gespa, pinassa, fullaraca, rams de flors...

És obligat reciclar la fracció vegetal i fer-ne una bona gestió.

Què se n'obté de la fracció vegetal?

- Poda triturada. Per poder fer encoixinats (mulching) per cobrir zones enjardinades per retenir la humitat del sòl i evitar el creixement de males herbes.

- Biomassa. Com a combustible de les calderes i plantes de biomassa.

- Adob o compost. Per fertilitzar terres i retornar la matèria orgànica al sòl.


Contenidors marrons domèstics

El contenidor marró és el de la fracció orgànica i aproximadament el 40% de les deixalles que produïm és matèria orgànica, per tant, és molt important que separem aquests residus. Recordem que al contenidor marró s'hi llencen: restes de verdura, fruita, peix, carn i ossos; marro de cafè (no pas càpsules); restes d'infusions; menjar sòlid en mal estat; restes de flors i plantes; serradures de fusta natural; closques de fruita seca, ous i marisc; taps de suro; paper de cuina; tovallons de paper usats... Només si es tracta de restes de petit volum i quantitat (assimilable a les restes de cuina) es poden dipositar dins el contenidor d'orgànica”.

Impropis

Els impropis són els residus que no estan correctament separats. Per exemple, una pell de taronja que està al contenidor d'envasos, o bé un full de paper al contenidor d'orgànica. Separar correctament els residus és molt important, ja que comporta un major respecte per al medi ambient i també redueix el preu de gestió dels residus. Alguns dels errors més comuns en la separació de residus són:

  • Càpsules de cafè: han d'anar, buides, al contenidor d'envasos
  • Aliments envasats: els envasos han d'anar, buits, al contenidor d'envasos. Els aliments, si no estan en bon estat, han d'anar al contenidor d'orgànica

Als contenidors d'orgànica de Cardedeu també s'hi ha trobat guix, ganivets, bolígrafs, encenedors i paquets de tabac; tot plegat, també són impropis.
Per evitar produir impropis us recomanem que consulteu l'enllaç de la campanya "Residu, on vas?" situat a la dreta d'aquestes línies.

Darrera actualització: 21.10.2021 | 10:47