Consulta pública sobre el reglament regulador del servei públic de recollida de residus amb el model de recollida porta a porta de Cardedeu

Dilluns, 4 d'abril de 2022 a les 12:30

L'Ajuntament de Cardedeu té la voluntat de redactar el REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS AMB EL MODEL DE RECOLLIDA PORTA A PORTA  EN EL TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU.

De conformitat amb el previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del reglament, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectat per la futura norma sobre:

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa    
Regular el nou servei de recollida de residus municipals amb el nou model Porta a Porta amb l’objectiu d’obtenir millors resultats de recollida selectiva al municipi, disminuir la despesa energètica i econòmica del tractament dels residus municipals de Cardedeu, contribuint així en la disminució de la petjada de carboni i corresponsabilitzant-nos de l’impacte ambiental dels residus que produïm com a municipi. 

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació
L’assoliment dels objectius de reciclatge, tan europeus com de l’Agència de Residus de Catalunya, forcen als municipis a invertir esforços en sistemes de recollida més eficients. La problemàtica que genera actualment la gestió de residus i les mesures de fiscalitat ambiental, mitjançant el cànon de residus d’aplicació a Catalunya, fan del canvi de model de recollida una necessitat. El canvi de model de recollida ha de venir necessàriament acompanyat d’un reglament que reguli tots els aspectes d’aquest nou servei. 

Objectius de la norma
• Regular tots els aspectes relacionats amb el nou servei
• En la seva aplicació, assolir els objectius de preparació per al reciclatge dictaminats tan per la legislació europea, com per l’Agència de residus de Catalunya.
• En la seva aplicació, disminuir la petjada de carboni del municipi mitjançant la disminució de l’impacte ambiental dels residus que produïm com a municipi i llur tractament
• En la seva aplicació, perdre l’anonimat per part de la ciutadania en l’entrega dels seus propis residus.
• En la seva aplicació, assentar les bases per l’aplicació d’una Taxa Justa que reflecteixi l’ús que se’n fa del servei.

Darrera actualització: 04.04.2022 | 13:23