PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE PERSONAL TÈCNIC MITJÀ, A TRAVÉS DEL PROCEDIMENT DE CONCURS OPOSICIÓ, PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL

Publicat anunci de les bases reguladores del procés.

Termini període presentació instàncies: pendent de la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC

Darrera actualització: 8.11.2022 | 08:21