PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A JURÍDIC/A, A TRAVÉS DEL PROCEDIMENT DE CONCURS OPOSICIÓ

Publicat anunci de les bases reguladores del procés

Termini presentació instàncies: pendent publicació anunci de la convocatòria al BOE

Darrera actualització: 31.05.2024 | 09:09