PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 1 PLAÇA D'EDUCADOR/A SOCIAL (GRUP A2), DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL, PEL PROCEDIMENT DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

Publicat anunci resultats valoració de mèrits, i resultat final del procés

 

 

Darrera actualització: 17.05.2021 | 12:40