PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA PLAÇA DE PERSONAL TÈCNIC AUXLIAR, A TRAVÉS DEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ, PER OCUPAR EL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR DINAMITZADOR/A SOCIO-CULTURAL

Publicat anunci de les bases reguladores del procés

Període presentació instàncies: pendent de la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC

Darrera actualització: 6.10.2022 | 08:25