Impostos

Pagament i altres gestions per internet


L’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals. Al seu web trobareu una pàgina només per a Cardedeu amb informació sobre diversos aspectes dels tributs municipals, i a més podreu realitzar pagaments i tràmits per internet.

Accés a l’Organisme de Gestió i Recaptació Tributària

Per ser atesa de manera presencial a l'oficina de l'ORGT de Cardedeu, cal demanar cita prèvia per la majoria dels tràmits i consultes, de forma obligatòria, a través d'aquest enllaç:
CITA PRÈVIA - ORGT

Oficina ORGT Cardedeu 

CALENDARI FISCAL CARDEDEU 2023 (PDF)

Darrera actualització: 11.04.2023 | 11:44
Darrera actualització: 11.04.2023 | 11:44