PROCÉS SELECTIU D'UNA PLAÇA DE PERSONAL TÈCNIC MITJÀ, A TRAVÉS DEL PROCEDIMENT DE CONCURS OPOSICIÓ, PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

Publicat anunci de les bases reguladores del procés.

Data de presentació d'instàncies: pendent de la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC

Darrera actualització: 18.10.2022 | 10:11