Monitor/a d'Esports

Termini:  Resolt  
Data propera prova:  
Data Final de presentació de sol·licituds: 19 de novembre de 2017

Procés selectiu per a la contractació per extrema urgència, i per a la substitució de baixa mèdica prèvia a una baixa de maternitat, d’un monitor/a d’esports amb contracte laboral temporal a temps parcial (45% de la jornada). Grup C2.

Darrera actualització: 6.02.2018 | 09:30