Cardedeu serà municipi impulsor de la reforma horària

Dijous, 14 de juny de 2018

L'objectiu és sensibilitzar la ciutadania en la transformació de l'organització del temps de vida quotidiana perquè puguem gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps. Es recolliran propostes dels principals sectors per acabar incloses en el Pacte del temps de Cardedeu.

Cardedeu és un dels tres municipis escollits per la Diputació de Barcelona per donar suport per establir mesures locals de reforma horària i acabar articulant el Pacte del temps municipal. La reforma horària és una iniciativa ciutadana que impulsa canvis horaris perquè puguem gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps.

Coincidint amb la Setmana dels Horaris, que se celebra de l'11 al 15 de juny, es dona el tret de sortida a aquesta prova en la que participen diferents ajuntaments del país, i dins la qual es farà una conferència d'inici del procés el mes de setembre amb la participació d'una persona experta. A partir d'aquí, es faran sessions participatives de recollida de propostes a través de taules sectorials: una amb la comunitat educativa, una altra amb entitats i associacions, amb el teixit comercial, i amb els serveis públics municipals. A continuació és previst formalitzar l'adhesió al Pacte del temps de Cardedeu i elaborar un document final amb les propostes del Pacte. Durant tot el procés comptarem amb l'assessorament de la Diputació per a les jornades participatives, per la definició de mesures i per la visualització de bones pràctiques.

LA REFORMA HORÀRIA
La reforma horària és una iniciativa ciutadana que impulsa canvis horaris perquè puguem gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps. Perquè sincronitzant els nostres hàbits horaris amb els de la resta del món i amb un ritme més ordenat, aconseguirem guanyar temps al temps i, en definitiva, millorar en salut i qualitat de vida.

La reforma horària impulsa uns hàbits horaris cívics, potenciant la igualtat entre les persones, les nostres capacitats de bona relació i, sobretot, la nostra salut i benestar.

Per aconseguir-ho, la reforma horària proposa:
• Compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina.
• Introduir horaris laborals més flexibles d'entrada i sortida.
• Avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar.
• Sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals.

Darrera actualització: 31.07.2018 | 12:02