JGL 16 juny 2009

Del 16 de juny de 2009 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de les actes del dia 2 i 9 de juny de 2009.
 2. Aprovació factures diverses.
 3. Aprovació llicències urbanístiques.
 4. Concessió de llicències d'ocupació de la via pública amb taules i cadires a diferents establiments.
 5. Concessió d'alta de gual permanent per entrada i sortida de vehicles a la via pública.
 6. Aprovació de la certificació nº 1 de les obres del carril bici i passos elevats per accés als IES Manel Raspall i El Sui i a l'escola de Les Aigües.
 7. Aprovació de la certificació nº 1 de les obres de renovació d'un tram de clavegueram al carrer Mestre Falla.
 8. Aprovació de la certificació nº 2 de les obres de reforma i ampliació de l'edifici del Patronat Municipal d'Esports.
 9. Aprovació de la certificació nº 2 de les obres de remodelació del centre de formació permanent de la Mongia.
 10. Aprovació de la certificació nº 2 de les obres de reforma de la teulada, fals sostre i instal.lacions de la Sala Sarau.
 11. Aprovació de transferència al PMC per al restauració de les figures dels gegants de Cardedeu.
 12. Contractació del manteniment higienicosanitari de les instal•lacions d'alt risc de titularitat municipal per a prevenir la legionel•losi.
 13. Elevar a definitiva a l'adjudicació provisional del procediment obert per a la concessió del servei de gestió del bar del pavelló municipal d'esports.
 14. Contractació de l'obra de pintura interior i exterior a l'edifici de Can Llibre.
 15. Compareixença en el recurs contenciós-administratiu nº 147/2009-4, del Jutjat contenciós administratiu nº 1 de Barcelona, interposat per Aigües Potables i Millores de Cardedeu.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:28