JGL 16 juliol 2015

Dijous, 16 de juliol de 2015 a les 13:00

 

 

 

 

Ordre del dia:1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 25/2015 de la Junta de Govern local, corresponent a la sessió del dia 09/07/2015.
Regidoria d'hisenda:
2. PRP2015/987.- Aprovació de despeses diverses.
Regidoria d'urbanisme:
3. PRP2015/979.- Llicències urbanístiques.
Regidoria d'obres i serveis
4. PRP2015/905.- Aprovació del contracte menor per als treballs de pintura de les aules de l'edifici de primària i menjador de l'escola Dolors Granés.
5. PRP2015/957.- Aprovació de la certificació nº 5 i última de l'obra d'instal•lació d'enllumenat públic a l'avinguda Rei En Jaume, entre el carrer Doctor
Barraquer i l'avinguda dels Països Catalans.
Regidoria d'Educació:
6. PRP2015/944.-Concessió de subvencions a les AMPA/AFA per a l'organització de Casals d'Estiu, convocatòria 2015.
Regidoria d'acció social
7. PRP2015/970.- Ajut econòmic a la Sra. ML.V.G.
8. PRP2015/978- Ajut econòmic al Sr. JM.M.P.

 

 

Darrera actualització: 25.03.2019 | 12:01