JGL 16 juliol 2012

Del 25 de juliol de 2012 al 1 de gener de 2037
Ordre del dia:
  1. Aprovació, de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 9 de juliol de 2012.
Regidoria d'Urbanisme i Noves tecnologies: PRP2012/298. Aprovació llicències urbanístiques. Manteniment d'edificis i eficiència energètica: PRP2012/297- Designació de direcció d'obra i coordinació de seguretat de les bores de construcció d'una caseta a la zona de les pistes de petanca del camp de futbol municipal de Cardedeu. Regidoria d'hisenda: PRP2012/299 - Aprovació de factures núm. F/2012/17. PRP2012/300- Aprovació de despeses i pagaments. PRP2012/301- Aprovació de pagaments extrapressupostaris. Regidoria de Governació: PRP2012/303- Autorització canvi de vehicle de la llicència de taxi núm. 10. Regidoria d'ensenyament: PRP2012/281- Concessió de subvencions a les AMPA per a l'organització de Casals d'estiu de convocatòria 2012. PRP2012/302- Aprovació de la pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i el Departament d'Ensenyament per al projecte Praxis d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria del municipi. PRP2012/304- Adjudicació de la contractació de la concessió administrativa del servei públic de l'escola bressol "Can Serra".
Darrera actualització: 02.07.2015 | 13:12