JGL 16 desembre 2008

Del 16 de desembre de 2008 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació pagaments diversos.
 3. Aprovació factures diverses.
 4. Aprovació llicències urbanístiques.
 5. Aprovació de la certificació nº 13 de les obres d'ampliació i reforma de a bliblioteca Marc de Vilalba.
 6. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres d'urbanització i col.locació de contenidors soterrats a la plaça Antoñita Fontova.
 7. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de pràctiques.
 8. Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Cardedeu en matèria de Serveis Socials.
 9. Aprovació de la despesa dels treballs de pintura del local l'Esbarjo.
 10. Adjudicació provisional del servei de docència per a impartir el curs de formació ocupacional d'auxiliar d'ajuda a domicili de Cardedeu.
 11. Concessió de subvenció a l'Associació de Discapacitats de Cardedeu, mitjançant conveni.
 12. Aprovació inicial de les obres de construcció de Carril Bici i passos elevats per accés al IES Manel Raspall i a l'IES El Sui i a l'escola Les Aigües de Cardedeu.
 13. Aprovació inicial del projecte d'obres d'ampliació del col.lector existent al tram final de l'avinguda Germans Senesteva.
 14. Aprovació inicial del projecte d'obres d'ampliació del col.lector existent al carrer Ponent, entre els carrers del Sol i Narcís Monturiol.
 15. Aprovació inicial del projecte de renovació d'un tram de clavegueram als carrers Àvila i Àrago.
 16. Aprovació inicial del projecte d'obres renovació del clavegueram de l'av. Vilamajor, carrer Santa Fe i av. Adolf Agustí.
 17. Aprovació inicial del projecte d'obres del clavegueram del carrer Mestre Falla.
 18. Aprovació inicial del projecte del parc de La Serreta.
 19. Aprovació inicial del projecte d'ampliació del Cementiri municipal.
 20. Aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i el Consorci Local ret per a la realització d'un pla director participatiu per a la societat del coneixement.
 21. Aprovació de la realització de diferents actuacions mitjançant la seva inclusió en el Fons Estatal d'Inversió Local.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:25