JGL 15 novembre 2011

Del 23 de novembre de 2011 a les 00.00 h al 1 de gener de 2037 a les 00.00 h

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 8 de novembre de 2011.
 2. Aprovació factures diverses.
 3. Aprovació llicències urbanístiques.
 4. Aprovació de la certificació nº 1 i única del subministrament i instal.lació de 12 quadres elèctrics amb reguladors de flux, rellotges astronòmics i sistema de telegestió.
 5. Contractació de la instal.lació de l'enllumenat ornamental per al Nadal 2011.
 6. Adquisició i manteniment per un any d'equip multifuncional d'impressió, pel CSTEC.
 7. Contractació del servei de neteja a l'edifici Can Manent.
 8. Aprovació de l'expedient de contractació del servei de docència de les especialitats formatives "atenció especialitzada a malalts d'alzheimer" i "auxiliar d'infermeria en geriatria" (Actuació cofinançada pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu "L'FSE inverteix en el teu futur").
 9. Modificació de la titularitat, amplada i rectificació d'objecte tributari de guals per entrada i sortida de vehicles a la via pública.
 10. Concessió de subvenció directa a l'Associació de voluntaris forestals de Cardedeu per l'any 2011.
 11. Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Cardedeu.
 12. Concessió d'ajuts econòmics en matèria de serveis socials.
Darrera actualització: 02.07.2015 | 13:38