JGL 15 novembre 2010

Del 23 de novembre de 2010 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 08 de novembre de 2010.
 2. Aprovació factures diverses.
 3. Modificació de la liquidació de la taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal.lacions.
 4. Aprovació llicències urbanístiques.
 5. Aprovació del Pla de Seguretat de les obres de reparacions de l'edifici de l'Esbarjo.
 6. Aprovació preus contradictoris de les obres de substitució de la coberta, reforma i instal.lacions i adaptació per l'accessibilitat al Mercat Municipal de Cardedeu.
 7. Adjudicació de la contractació del procediment negociat sense publicitat de les obres d'urbanització del carrer Josep Rosàs i Taberner.
 8. Adjudicació de la contractació del procediment obert del servei de manteniment de l'arbrat públic de Cardedeu.
 9. Autorització de firma pel tràmit de requeriment de documentació al licitador amb la proposta econòmicament més avantatjosa.
 10. Aprovació de la licitació i l'expedient de contractació dels serveis per a la implantació, manteniment i promoció d'una ruta de senderisme cultural a Cardedeu i edició d'una guia.
 11. Aprovació del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i el centre d'Innovació en productivitat de microsoft.
 12. Aprovació del calendari de fires d'antiguitats per l'any 2011 a Esdeveniments, S.L.
 13. Aprovació del calendari de fires d'antiguitats per l'any 2011 a Delta Organització Antiguitats, S.L.
 14. Renovació del conveni entre l'Agència Catalana de Certificació i l'Ajuntament de Cardedeu de prestació de serveis de certificació digital com a entitat de Registre IdCAT.
 15. Aprovació de la pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i el Departament d'educació per el projecte PRAXIS.
 16. Pagament a l'AAVV del Centre de la Vila de carpes malmeses.
 17. Concessió d'ajut econòmic a la família H.C.
 18. Concessió d'ajut econòmic a la família M.C.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 13:48