JGL 14 març 2011

Del 22 de març de 2011 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
  1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 7 de març de 2011.
  2. Aprovació llicències urbanístiques.
  3. Aprovació dels preus contradictoris relatius a les obres de reforma i ampliació d'un edifici municipal per a la creació d'un centre de suport empresarial a Cardedeu.
  4. Aprovació de la certificació nº 2 i liquidació de les obres de reparació de l'edifici de l'Esbarjo.
  5. Adjudicació dels treballs per a l'execució de la variant de línia aèria de distribució elèctrica existent a la vorera nord del carrer Llinars - CEIP Can Manent.
  6. Contractació del subministrament de vestuari d'estiu per a la Policia Local.
  7. Concessió de guals per entrada i sortida de vehicles a la via pública, ampliació d'horaris i concessió provisional de zona de càrrega i descàrrega.
Assumpte per declaració d'urgència:

8. Aprovació de la memòria valorada de les obres complementàries de reparacions a l'edifici de l'Esbarjo.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 13:44