JGL 14 juliol 2014

Dilluns, 14 de juliol de 2014 a les 13:00

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta nº 26/2014 corresponent a la sessió del dia 7 de juliol de 2014.
  Regidoria de manteniment d'edificis i eficiència energètica
 2. PRP2014/781- Aprovació llicències urbanístiques.
 3. PRP2014/736- Designació de direcció d'obra per a les obres de reforma de les instal•lacions tèrmiques del pavelló d'esports municipal.
 4. PRP2014/737- Designació de direcció d'obres per a les obres de reparacions i pintura de les façanes i reparacions vàries a l'edifici Can Serra.
 5. PRP2014/738- Designació de direcció d'obra per les obres de reparacions vàries a l'escola Germans Corbella.
 6. PRP2014/760- Designació de direcció facultativa de les obres d'ampliació de la vorera del carrer de Can Bellsolà, entre l'av. Eduard Corbella i el carrer Dolors Granés.
 7. PRP2014/768- Designació de la direcció facultativa de les obres de renovació de calderes al CEIP Ramon Macip/Dolors Granés.
 8. PRP2014/767- Aprovació de la memòria valorada per a la reparació de la coberta inclinada de xapa de l'escola CEIP Mil•lenari.
 9. PRP2014/739- Adjudicació de les obres de reparacions vàries a l'Escola Germans Corbella.
  Regidoria de via pública i medi ambient
 10. PRP2014/769- Designació de la direcció d'obres de reparació de voreres i retirada d'arbrat a l'avinguda Jaume Morató, barri Dominics.
 11. PRP2014/728-Aprovació de la certificació 2 i última de les obres d'ampliació de la vorera de l'avinguda de can Montells i carrer del Turó de la Penya, entre la plaça de can Montells i el carrer Escultor Llimona. (es retira)
 12. PRP2014/709- Aprovació del conveni de cooperació i col•laboració amb la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Cardedeu i l'Agrupació de la defensa forestal St. Pere de Vilamajor-Cardedeu. Sant Antoni de Vilamajor, per a la gestió i l'execució dels plans de programa de suport als municipis en matèria de prevenció d'incendis forestals.
  Regidoria de gent gran
 13. PRP2014/542- Inici d'un procediment de reintegrament parcial de la subvenció atorgada a l'Associació de Jubilats de Cardedeu corresponent a l'exercici 2011.
 14. PRP2014/564- Inici d'un procediment de reintegrament parcial de la subvenció atorgada a l'Associació de Jubilats de Cardedeu corresponent a l'exercici 2012.
  Regidoria de Serveis Socials.
 15. PRP2014/775 - Concessió ajut econòmic en matèria de serveis socials a la senyora M.J.G.A.
  Regidoria de governació
 16. PRPR2014/779- Autorització de zona de càrrega i descàrrega privativa.
 17. PRP2014/773 - Aprovació de la contractació del subministrament de vestuari d'hiverns per a la Policia local.
 18. PRP2014/784- Aprovació del conveni de col•laboració entre el Servei Català de Trànsit del Departament d'Interior i l'Ajuntament de Cardedeu, per l'adhesió al sistema d'informació i atenció a les víctimes i afectats d'accidents de trànsit a Catalunya del Servei Català de Trànsit.
 19. PRP2014/785- Aprovació de la signatura del conveni entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Cardedeu per a la redacció d'un Pla Local de Seguretat Viària.
  Formació i ocupació
 20. PRP2014/771 - Contractació del servei de docència i gestió "programa fein@jove'14".


Assumptes a incloure per urgència
PRP2014/750- Adjudicació de les obres per a la reforma de les instal•lacions tèrmiques del pavelló d'esports. PRP2014/801 - Adjudicació de les obres per a la renovació de calderes al CEIP Dolors Granés. PRP2014/803- Aprovació de la modificació de la memòria valorada per a la reparació de la coberta del pavelló del Patronat Municipal d'esports de Cardedeu, amb xapa nervada. PRP2014/802-Aprovació de la modificació del contracte d'arrendament d'una finca urbana, situada al carrer Manuel Raspall, 64.

Darrera actualització: 26.03.2019 | 13:15