JGL 14 gener 2013

Del 23 de gener de 2013 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
  1. Aprovació, de l'esborrany de l'acta nº 1 de la sessió del dia 7 de gener de 2013.
Regidoria d'hisenda:
PRP2013/15-Aprovació de la comptabilització i pagament de factures. PRP2013/18-Aprovació de pagaments extra pressupostaris diversos. PRP2013/17-Aprovació de despeses i pagaments diversos. Regidoria d'Urbanisme i Noves tecnologies:
PRP2013/11-Aprovació llicències urbanístiques. PRP2013/10-Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres de creació de punts d'electricitat i aigua al mercat municipal de Cardedeu. PRP2013/19-Adjudicar la contractació del servei del sistema d'impressió de l'Ajuntament de Cardedeu. Regidoria de Medi Ambient:
PRP2013/12- Contractació de la direcció facultativa de l'obra i coordinació de seguretat i salut per al projecte d'arranjament de camins rurals per prevenció d'incendis. Regidoria de comerç i turisme:
PRP2013/6- Aprovació de canvi de data festiu d'obertura autoritzada. PRP2013/5-Aprovació del calendari de festius i obertura d'establiments comercials en festiu per a l'any 2013. Regidoria de serveis socials i gent gran:
PRP2013/8- Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a la família A.C.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:07