JGL 14 desembre 2009

Del 14 de desembre de 2009 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
  1. Aprovació de les actes de les sessions de les Juntes de Govern local dels dies 30 de novembre i 10 de desembre de 2009.
  2. Aprovació llicències urbanístiques.
  3. Sol.licitud de finançament pel FEESL del projecte de canvi de fusteries exteriors i persianes del Casal de la Gent Gran de Cardedeu per millora de l'aïllament tèrmic.
  4. Aprovació de la certificació nº 2 del projecte d'enllumenat públic del c/ Girona, entre el c/ Joaquim Blume i el c/ Arquitecte Gaudí.
  5. Concessió de guals per entrada i sortida de vehicles a la via pública.
  6. Concessió de subvenció al Clus d'Escacs de Cardedeu.
  7. Aprovació del calendari de les Fires d'antiguitat per l'any 2010.
  8. Aprovació de la renúncia de la 2a. Fase del Conveni del programa d'agents d'igualtat.
  9. Contractació del servei d'assistència jurídica en el recurs contenciós administratiu nº 33/2009, interposat per Teresa Ysbert Matamala i altres, en relació a l'aprovació inicial del PMU-19 i la verificació del seu text refòs.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:31