JGL 13 octubre 2009

Del 13 d’octubre de 2009 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació factures diverses.
 2. Aprovació llicències urbanístiques.
 3. Concessió d'altes i modificacions de guals a la via pública.
 4. Concessió de llicències d'ocupació de la via pública amb taules i cadires de diferents establiments.
 5. Concessió d'ajuts econòmics en matèria de serveis socials a E.A.
 6. Concessió d'ajuts econòmics en matèria de serveis socials a A.S.M.
 7. Concessió d'ajuts econòmics en matèria de serveis socials a F.S.
 8. Concessió d'ajuts econòmics en matèria de serveis socials a H.G.
 9. Concessió d'ajuts econòmics en matèria de serveis socials a F.T.
 10. Concessió d'ajuts econòmics en matèria de serveis socials a L.B.
 11. Aprovació de la certificació núm. 6 de les obres de remodelació del centre de formació permanent "La Mongia".
 12. Aprovació de la certificació núm. 1 i liquidació de les obres de renovació del clavegueram al tram final de l'avinguda Germans Senesteva.
 13. Aprovació de la certificació núm. 1 de les obres d'enllumenat públic c/ Escultor Llimona i primer tram del c/ Turó de la Penya.
 14. Aprovació de la nova contractació del subministrament i instal•lació del mobiliari per a la biblioteca "Marc de Vilalba de Cardedeu".
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:33