JGL 13 maig 2013

Del 24 de maig de 2013 a les 00.00 h al 1 de gener de 2037 a les 00.00 h
Ordre del dia:
  1. Aprovació, de l'acta nº 17 corresponent a la sessió del dia 6 de maig de 2013.
Regidoria d'hisenda: Aprovació de despeses i pagaments (PRP 2013/569) Aprovació de comptabilització i pagament de factures núm. O/2013/7. (PRP 2013/579) Aprovació de l'ajut econòmic de la Diputació de Barcelona per l'actuació "Urbanització dels carrers Diagonal Fiveller i plaça Marc Viader" (PRP2013/547) Contractació treballs d'auditoria exercicis 2010, 2011 i 2012 (PRP 2013/551) Regidoria d'Urbanisme i Noves tecnologies: PRP2013/549-Aprovació llicències urbanístiques. PRP2013/496-Adjudicació del servei de manteniment de les intal.lacions de prevenció d'incendis dels equipaments municipal de Cardedeu. Projecte executiu de regularització semafòrica de la cruïlla ctra. Dosrius-c/de Rifanyes a Cardedeu (PRP 2013/532) Regidoria de comerç i turisme: PRP2013/550-Aprovació de la modificació de l'acord de la JGL del dia 15-04-2013 en relació a l'aprovació del text del conveni entre l'Ajuntament i l'Associació Fira de Sant Isidre de Cardedeu per a la concessió de la subvenció per la Fira de Sant Isidre de 2013 i el seu pagament anticipat. Regidoria de Promoció econòmica: PRP2013/503- Autorització d'arrendament del local exterior núm. 1 del Mercat Municipal. Regidoria de Serveis socials i gent gran: PRP2013/516-Concessió ajut econòmic en matèria de serveis socials a la família D.A. PRP2013/548-Concessió ajut econòmic en matèria de serveis socials a N.S.C. Area de Serveis personals: Aprovació bases i convocatòria de subvencions entitats 2013 (PRP2013/557) Alcaldia: Canvi de la propera sessió de la Junta de Govern local al 21 de maig de 2013.
Darrera actualització: 02.07.2015 | 10:04