JGL 13 abril 2015

Dilluns, 13 d'abril de 2015 a les 13.00 h

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta nº 12/2015 corresponent a la sessió del dia 07/04/2015.
Regidoria d'hisenda
2. PRP2015/486.-Aprovació de despeses i pagaments diversos.
3. PRP2015/483.-Aprovació de pagaments extrapressupostaris.
Regidoria d'urbanisme i manteniment d'edificis:
4. PRP2015/478- Llicències urbanístiques.
Regidoria de via pública:
5. PRP2015/448- Aprovació de la certificació número 3 de les obres d'ampliació de les vorera del carrer Can Bellsolà, entre l'av. Eduard Corbella i el carrer Dolors Granés.
6. PRP2015/470.- Aprovació de la certificació número 3 de l'obra d'installació d'enllumenat públic a l'avinguda del Rei En Jaume, entre el carrer Doctor Barraquer i l'av. Països Catalans.
Regidoria de promoció econòmica:
7. PRP2015/481.- Contractació del servei de control d'accés i vigilància del recinte firal de la Fira de Sant Isidre- Ficard, del 22 al 26 de maig de 2015.
Regidoria de Salut pública:
8. PRP2015/384.- Denúncia i extinció del conveni entre el Consell de Collegis Veterinaris de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu.
Regidoria de governació:
9. PRP2015/479.- PRP2015/479.- Aprovació del Pla de Seguretat Viària de Cardedeu.
Regidoria de serveis socials:
10. PRP2015/465.- Ajut econòmic a la Sra. O.M.R.

Assumpte inclòs per declaració d'urgència:
11. PRP2015/508.- Aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres de passos de vianants a l'entorn de la plaça Joan Alsina al terme municipal de Cardedeu.

 

Darrera actualització: 25.03.2019 | 12:35