JGL 12 gener 2015

Dilluns, 12 de gener de 2015 a les 13:00

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l'acta nº 47/2014 corresponent a la sessió del dia 29/12/2014.
    Regidoria de Recursos humans
  2. PRP2014/1708.- Aprovació del contracte menor de serveis per a la representació i defensa jurídica en el procediment judicial que es tramita davant del Jutjat Contenciós-administratiu nº 12, procediment 495/2014.
  3. PRP2014/1715.- Aprovació del contracte menor de serveis per a la representació i defensa jurídica en el procediment judicial que es tramita davant del Jutjat Social nº 1 de Girona, en el procediment 285/2014.
    Regidoria de Serveis socials
  4. PRP2014/1729. Atorgament ajut econòmic a la Sra. F.S.
  5. PRP2015/1. Atorgament ajut econòmic a la Sra. L.C.
  6. PRP2015/2. Atorgament ajut econòmic al Sr. B.C

 

Darrera actualització: 26.03.2019 | 12:23