JGL 11 octubre 2010

Del 19 d’octubre de 2010 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació factures diverses.
 3. Aprovació llicències urbanístiques.
 4. Actualització dels preus del contracte relatiu al sevei de recollida i transport del rebuig de residus municipals.
 5. Aprovació de les quotes definitives de les CCEE de les obres d'enllumenat públic del c/ Escultor Llimona i primer tram del c/ Turó de la Penya.
 6. Aprovació de les quotes definitives de les CCEE de les obres d'enllumenat públic del c/ Girona (entre el c/ Joaquim Blume i c/ Antoni Gaudí).
 7. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Diputació de Barcelona relatiu a la realització d'uns tallers de teatre als centres d'ensenyament secundari del municipi de Cardedeu corresponent al curs escolar 2010/2011.
 8. Altes i modificacions de guals per entrada i sortida de vehicles a la via pública.
 9. Contractació del servei per a la realització del Pla estratègic municipal integral.
 10. Concessió ajut econòmic en matèria de serveis socials a la família A.M.
 11. Concessió ajut econòmic en matèria de serveis socials a la família R.P.
 12. Concessió ajut econòmic en matèria de serveis socials a la família S.M.
 13. Concessió ajut econòmic en matèria de serveis socials a la família C.L.
 14. Aprovació de la memòria valorada per a les reparacions a l'edifici de l'Esbarjo.
 15. Aprovació inicial del projecte tècnic de les obres d'urbanització parcial del carrer Ramon i Cajal, sector PMU 20.
 16. Aprovació de l'expedient de contractació i licitació del servei de redacció del projecte bàsic del pavelló doble esportiu tipus PAV2.
 17. Modificació de la liquidació de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal.lacions baixa i nova liquidació.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 13:50