JGL 11 maig 2015

Dilluns, 11 de maig de 2015 a les 13:00

 

 

Ordre del dia:1.Aprovació de l'acta nº 17/2015 corresponent a la sessió del dia 04/05/2015.
Regidoria d'hisenda:
2.PRP2015/646.- Aprovació de despeses i pagaments diversos.
Regidoria d'urbanisme i manteniment d'edificis i noves tecnologies:
3. PRP2015/639.- Llicències urbanístiques.
4. PRP2015/631.- Aprovació del projecte de parcel•lació del solar municipal situat al carrer Pep Ventura, 20.
5. PRP2015/642- Donar-se per assabentat de la sentència del Jutjat Contenciós administratiu nº 6 de Barcelona, dins del recurs abreviat nº 284/2012-D, interposat pel Sr. Sebastian Vidal Molinos.
Regidoria de salut pública:
6. PRP2015/550.- Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria de subvencions per l'any 2015 corresponent al servei de salut pública.
Regidoria de serveis socials:
7. PRP2015/583.- Atorgament de les subvencions dels ajuts llibres i material escolar de la convocatòria 2014.
8. PRP2015/627.- Ajut econòmic al Sr. H.H.S.
9. PRP2015/629.- Ajut econòmic al Sr. J.B.B.
10. PRP2015/630.- Ajut econòmic a la Sra. A.BR
11. PRP2015/632.- Ajut econòmic a la Sra. HJ.U.A.
12. PRP2015/633.- Ajut econòmic a la Sra. E.G.M.

 

Assumpte inclòs per declaració d'urgència:
13. PRP2015/655.- Aprovació del contracte d'arrendament del terreny per a la Fira de Sant Isidre i la Festa Major del 2015.

Darrera actualització: 25.03.2019 | 12:26