JGL 11 juny 2012

Del 19 de juny de 2012 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 4 de juny de 2012.
 2. Aprovació de pagaments extra pressupostaris diversos. (PRP2012/242)
 3. Aprovació de factures i pagaments diversos (PRP2012/243)
 4. Aprovació de factures nº F/2012/14 (PRP2012/244)
 5. Aprovació llicències urbanístiques. (PRP2012/239)
 6. Aprovar la baixa i nova liquidació de la taxa per servei intervenció en les activitats i instal•lacions a nom d'ELFECA, 98, S.L. (PRP2012/241).
 7. Aprovació de la modificació de l'impost sobre construccions, instal•lacions obres i baixa de la taxa per llicències urbanístiques. (PRP2012/245)
 8. Modificacions de guals permanents per entrada i sortida a la via pública. (PRP2012/240).
 9. Concessió de nínxols. (PRP2012/237)
 10. Contractació dels treballs d'actualització de l' inventari de béns i drets municipals (PRP2012/235)
 11. Modificació de l'acord de la JGL del dia 14/05/2012 de concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials al Sr. F.R. (PRP2012/227).
 12. Concessió d'ajut econòmic en matèria de Serveis Socials a la família B.O. (PRP2012/236).
 13. Concessió d'ajut econòmic en matèria de Serveis socials a la família E.H-B. (PRP2012/238).
 14. Resolució del recurs presentat pel Sr. Miquel Comas, contra la liquidació de la quota per CCEE de les obres d'urbanització del sector Dominics Oest. (PRP2012/246).
Darrera actualització: 2.07.2015 | 13:14