JGL 11 febrer 2013

Del 18 de febrer de 2013 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
  1. Aprovació, de l'esborrany de l'acta nº 5 de la sessió del dia 4 de febrer de 2013.
Regidoria d'hisenda: PRP2013/122-Aprovació de despeses i pagaments diversos. PRP2013/123-Aprovació de pagaments extra pressupostaris diversos. Regidoria d'Urbanisme i Noves tecnologies: PRP2013/106-Aprovació llicències urbanístiques. PRP2013/103-Aprovació de la validació del conveni de col•laboració per a la implantació d'activitats comercials singulars en el terme municipal de Cardedeu. Regidoria de comerç i turisme: PRP2013/113- Modificació del calendari d'obertura d'establiments comercials en festiu per a l'any 2013. Regidoria d'ensenyament: PRP2013/104- Pagament de despesa de bonificacions a famílies nombroses, monoparentals i segon germà a les escoles bressol municipals. Regidoria de serveis socials: PRP2013/100-Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a la Sra. M.G.B. PRP2013/102-Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials al Sr. A.C.P. PRP2013/105-Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials al Sr. JA.J.J. PRP2013/107-Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials al Sr. AF.S. PRP2013/109-Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a la família B.R. PRP2013/110-Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a la família G.L.
  1. Assumpte per incloure per declaració d'urgència:

Regidoria d'urbanisme:
-PRP2013/131-Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres de reparació de les voreres al barri dels Dominics.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:06