JGL 10 maig 2010

Del 18 de maig de 2010 a les 00.00 h al 1 de gener de 2037 a les 00.00 h
Ordre del dia:
  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  2. Aprovació factures diverses.
  3. Aprovació pagaments diversos.
  4. Aprovació llicències urbanístiques.
  5. Baixes i modificacions de guals per entrada i sortida de vehicles a la via pública.
  6. Concessió nínxols.
  7. Concessió ajut econòmic en matèria de serveis socials.
  8. Acceptació de la despesa dels treballs d'impressió de discos de zona vermella.
  9. Acceptació de la despesa pel subministrament de gasoil al CEIP Dolors Granés.
Darrera actualització: 02.07.2015 | 10:35