JGL 10 desembre 2012

Del 18 de desembre de 2012 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
  1. Aprovació, de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 3 de desembre de 2012.
Regidoria d'hisenda:
PRP2012/485- Aprovació pagaments extrapressupostaris. PRP2012/484- Aprovació de pagaments de factures. PRP2012/487 - Aprovació del retorn parcial de la quota per ocupació de via pública amb taules i cadires al bar l'Entrepà. PRP2012/482-Modificació de la liquidació de la taxa per canvi no substancial, baixa i nova liquidació, expedient de llicència d'activitats a la carretera de Dosrius, núm. 53 local C. Regidoria d'Urbanisme i Noves tecnologies:
PRP2012/477-Aprovació llicències urbanístiques. Regidoria de promoció econòmica:
PRP2012/475-Aprovació de la signatura del conveni de col•laboració en matèria de promoció econòmica amb l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. Regidoria de serveis socials i gent gran:
PRP2012/481- Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a la família A.S.P. PRP2012/480- Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a la Sra. G.R.R. PRP2012/476- Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a la família C.M. PRP2012/479- Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials al Sr. AF.S.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:08