JGL 1 desembre 2014

Dilluns, 1 de desembre de 2014 a les 13:00

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta nº 42/2014 corresponent a la sessió del dia 24 de novembre de 2014.
  Regidoria d'urbanisme, noves tecnologies i manteniment d'edificis
 2. PRP2014/1531- Aprovació llicències urbanístiques.
 3. PRP2014/1543-Aprovació definitiva del projecte tècnic de les obres de construcció de murs i graderies per la consolidació dels talussos de la pista esportiva coberta Pompeu Fabra de Cardedeu.
 4. PRP2014/1546-Aprovació del pla d'autoprotecció del Centre Cultural de Cardedeu.
 5. PRP2014/1520-Designació de la direcció de les obres de reforma de la instal•lació elèctrica del CEIP Germans Corbella.
  Regidoria de via pública i medi ambient:
 6. PRP2014/1521- Designació de la direcció compartida de les obres d'instal•lació d'enllumenat públic a l'avinguda Rei en Jaume, entre els carrers Dr. Barraquer i avinguda Països Catalans.
 7. PRP2014/1524- Aprovació de la memòria valorada de les obres de millora d'asfaltats a diversos carrers del terme municipal de Cardedeu.
 8. PRP2014/1500- Aprovació del contracte menor de serveis per a la redacció del projecte d'enllumenat públic i soterrament de serveis aeris existents al carrer Gran Via Tomàs Balvey, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut.
 9. PRP2014/1495-Aprovació de l'adjudicació del servei de manteniment de l'arbrat públic de Cardedeu(SG-07/2014)
  Regidoria de governació:
 10. PRP2014/1528- Autorització parada de venda de castanyes.
 11. PRP2014/1505- Aprovació del contracte menor per a l'actualització i dotació suplementària pel vehicle de titularitat municipal de la marca nissan, model patrol.
  Regidoria de promoció econòmica:
 12. PRP2014/1534- Aprovació del contracte menor del servei d'instal•lació elèctrica de la Fira de Nadal 2014.
  Regidoria d'ensenyament:
 13. PRP2014/1113- Aprovació del contracte menor de serveis per a la gestió del programa escolar de teatre, musica i dansa al municipi curs 2014/2015.
 14. PRP2014/1489- Atorgament de les subvencions a les entitats i centres educatius del registre d'entitats de l'Ajuntament, relatives a la convocatòria per a l'any 2014
  Assumptes inclosos per declaració d'urgència:
 15. PRP2014/1545- Aprovació de la comptabilització i pagament de factures nº F/2014/62.
 16. PRP2014/1555-Aprovació de pagaments extrapressupostaris.
 17. PRP2014/1559- Aprovació de despeses i pagaments diversos.
 18. PRP2014/1490- Resolució de les al•legacions i resolució definitiva del procediment parcial de la subvenció no justificada atorgada a l'Associació de Jubilats, corresponent a l'exercici 2011.
 19. PRP2014/1493- Resolució de les al•legacions i resolució definitiva del procediment de reintegrament parcial de la subvenció no justificada atorgada a l'Associació de Jubilats, corresponent a l'exercici 2012.

 

Darrera actualització: 26.03.2019 | 12:28