Març 2024

S'aprova per unanimitat la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització

En el capítol de mocions s'aprova la moció de suport a la proposició de llei per millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'ELA

En aquest ple s'ha aprovat, per unanimitat, el conveni interadministratiu entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu per al servei de centre de dia "Les Teixidores", amb data d'efecte el 1 de gener de 2025, garantint 20 places públiques i una atenció de 252 dies anuals. El nou conveni busca assegurar la continuïtat del servei per a les persones amb resolució de grau de dependència, segons el Programa Individual d’Atenció.

També s'ha aprovat per unanimitat, el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Cardedeu per a la creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). Aquesta oficina serà un instrument de col·laboració per gestionar el procediment d’admissió d’alumnes als centres educatius del municipi, en conformitat amb la normativa educativa.

Pel que fa a la concessió administrativa per a l'ús privat i explotació del bar restaurant "La Guingueta del Parc Pompeu Fabra" a Cardedeu, amb la delegació a la Junta de Govern Local dels acords necessaris per tramitar la licitació, el punt és aprovat per majoria absoluta, amb els vots en contra d'ERC i l'abstenció de la CUP.

El següent punt de l'ordre del dia relatiu a l'addenda del conveni de gestió dels residus municipals i dels residus comercials amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, que estén els seus efectes des de l’1 de gener de 2024 fins el 31 de desembre de 2024, per un import d’ 1.791.640,894 €, s'aprova per majoria absoluta, amb les abstencions del grup municipal d'Esquerra.

Per majoria absoluta, amb l'abstenció de la CUP, ha quedat aprovat el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Cardedeu i la societat Empresa Sagalés, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Cardedeu.

En el capítol de mocions, queda rebutjada la moció presentada per ERC i La CUP de reformulació del Pla d'Actuació Municipal 2023-2027.

El Grup municipal d'ERC també presenta una moció per la defensa del model urbanístic de Cardedeu i la protecció de l'entorn agrícola i forestal, que queda rebutjada amb els vots en contra de l'equip de govern.

Per últim, s'aprova per unanimitat la moció de suport a la proposició de llei per millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), que presenta Junts per Cardedeu, amb l'adhesió del grup muncipal socialista, ERC i Gent pel Canvi.

 

Darrera actualització: 12.04.2024 | 11:15
Darrera actualització: 12.04.2024 | 11:15